GOSRiT Robakowo zakończył tegoroczne treningi

W sali gimnastycznej przy SP Sychowo odbył się ostatni tegoroczny trening młodzieżowej drużyny z Robakowa. Trener Paweł Hinz wręczył młodym piłkarzom pamiątkowe kalendarze GOSRiT Luzino, na których znajdują się zdjęcia wszystkich drużyn naszego klubu w tym zespołu Robakowo. W zajęciach tych uczestniczyło 24 osób.

Zajęcia te zostały dofinansowane przez Fundacje PZU w ramach projektu „Kop piłkę nie kolegę” oraz przez konkurs grantowy : Fundusz Akumulator Społeczny ze środków FIO. Środki te zostały pozyskane przez działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne. W ramach tych projektów utworzono grupy sportowe we wspomnianym Robakowie oraz w Barłominie i Kębłowie.