Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne zakończyło realizacje kolejnego projektu UE

Działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne zakończyło realizacje kolejnego projektu społecznego dofinansowanego przez UE.

Realizowany projekt : „Recepta na zwolnienie” miał na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych i szans na rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia , które utraciły prace z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu woj. Pomorskiego.

W ramach tego projektu jego odbiorcy mieli m in. możliwość otrzymania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej oraz stypendia szkoleniowe i stażowe.

Luzińska organizacja była partnerem projektu, którego liderem było Biuro Projektów Europejskich Wojciech Miłosz. Dzięki temu partnerstwu z projektu skorzystali mieszkańcy gminy Luzino.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 476 770,28