Samorząd Województwa Pomorskiego dofinanoswał luzińskie stowarzyszenie

Działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne otrzymało dofinasowanie ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. W ramach zadania dofinansowane  zostaną ogólnodostępne zajęcia dla dzieci i młodzieży w sołectwach naszej gminy.

Warto dodać, że od początku roku, korzystając m in. ze źródeł gminy Luzino prowadzimy zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w : Barłominie, Wyszecinie, Kochanowie, Sychowie i Robakowie,  Zelewie oraz Luzinie i Kębłowie.

Ponadto organizowane są turnieje dla tak zwanych „Dzikich Drużyn” zarówno na salach sportowych jak i na Orliku w Luzinie i Kębłowie, gdzie już tradycyjnie w okresie wakacji zorganizowana będzie Wakacyjna Liga Orlik.