Świąteczny nastrój na zajęciach GOSRiT Sychowo

Na wtorkowych zajęciach piłkarskich w Sychowie, młodzi sportowcy otrzymali świąteczne upominki z rąk trenera Pawła Hinz. Warto dodać, że GOSRiT Sychowo jest jedna z 8 dziecięcych grup sportowych działających w sołectwach naszej gminy.

Zajęcia są dofinansowane przez Gminę Luzino.