Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń i doradztwa formalno-prawnego

https://www.facebook.com/events/462919517675936/

 

Zapraszamy do skorzystania ze szkoleń i doradztwa formalno-prawnego wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Realizacja działań skierowana będzie do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych
pochodzących z powiatu wejherowskiego. Grupę beneficjentów tworzyć będą zarówno zarządy i pracownicy, jak i
członkowie organizacji, osoby współpracujące z organizacją wraz z wolontariuszami oraz członkowie grup nieformalnych.
W realizacji projektu będą brały udział osoby reprezentujące daną organizację pozarządową, zróżnicowane ze względu na
ich formę prawną: fundacje, stowarzyszenia czy kluby sportowe. Wszystkie podmioty biorące udział w naszym projekcie
będą się charakteryzowały przede wszystkim różnorodnością – wśród beneficjentów znajdą się zarówno małe, lokalne
organizacje, które działają na bazie społecznego zaangażowania, jak i rozbudowane, sformalizowane o większej
stabilności. Nie można również zapomnieć o grupach nieformalnych – ich również zaliczamy do beneficjentów naszego
projektu, ponieważ to oni najczęściej potrzebują największego wsparcia w działaniu, a dzięki naszej pomocy będą w stanie
usamodzielnić się na tyle, aby stać się nawet lokalną organizacją.

Wszystkie informacje:
mail: edukacja@kceluzino.pl
tel. 609 77 22 66