Zostań wolontariuszem imprez sportowych i nie tylko

Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki wraz z Kaszubskim Towarzystwem Sportowo – Kulturalnym w Luzinie ogłasza nabór na wolontariuszy imprez sportowych i nie tylko  

Kto to jest WOLONTARIUSZ – to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie.
Źródło: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Każdy wolontariusz, który zgłosi się otrzyma zaświadczenie o ukończeniu wolontariatu z podaną liczbą godzin oraz wykonywaną pracą

Zgłoszenia przyjmujemy w wiadomości prywatnej na stronie Facebook GOSRiT Luzino. Serdecznie zaprasza GOSRiT, KTS-K oraz Adam Olejniczak