Zostaw swój 1% w Luzinie

Działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne od 2014 roku posiada status OPP (organizacji Pożytku Publicznego), co oznacza że jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku na cele statutowe oraz na rzecz swoich Podopiecznych.

Twój 1 % wspiera pasje Twojego dziecka.

Dzięki ubiegłorocznym wpłatom mogliśmy m in. dofinansować wyjazdy na obozy sportowe, rehabilitację młodym sportowcom oraz zakupić sprzęt sportowy.

Warto dodać, że we wszystkich sekcjach naszego klubu szkolimy ponad 500 dzieci i 200 dorosłych oraz organizujemy ponad 100 imprez sportowych. Ponadto prowadzimy szeroką działalność społeczną w tym m in.: Bank Żywności, Świetlicę Środowiskową, grupy sportowo – profilaktyczne, Aktywizację społeczno – zawodową.

Zostaw swój 1 % w Luzinie, wspieraj to co lokalne. Dołącz do nas!!!