Dziękujemy za Wasz 1%

Znamy już cele szczegółowe, na które przekazali nam Państwo ubiegłoroczny 1% Waszego podatku. Pozyskane środki zostaną wydatkowane zgodnie z podanymi celami szczególnymi, na wskazane zadania, w uzgodnieniu z trenerami.

Kwota jaką otrzymaliśmy to: 72 804,00 i została ona wydatkowana m in. na: dofinansowanie wyjazdów na obozy sportowe i turnieje, zakup sprzętu sportowego, prowadzenie seniorskiej sekcji piłka nożna , itp.

Serdecznie dziękujemy za Państwa wsparcie, dzięki któremu nasi młodzi podopieczni  maja możliwość przeżycia sportowej przygody.

Warto dodać, że działające przy GOSRiT Luzino  stowarzyszenie , Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne oprócz prowadzenia sekcji sportowych i organizacją imprez sportowych prowadzi również szeroka działalność społeczną w tym jest realizatorem projektów UE: Aktywizacji Społeczno – Zawodowej, Banku Żywności, prowadzi również Świetlicę Środowiskową, zajęcia sportowo – profilaktyczne itp.