Ferie z GOSRiT Luzino pełne pasji

Bogatą ofertę przygotował GOSRiT Luzino podczas ferii zimowych. W tym czasie drużyny piłkarskie uczestniczyły w obozach sportowych, zarówno w wyjazdowych ( rocznik 2005/06 w Rewalu, GOSRiT 2008 w Białym Borze) jak i na własnych obiektach. Z tej formy spędzenia wolnego czasu skorzystało ponad 250 zawodników i zawodniczek GOSRiT-u.

Ponadto w nowej Sali Sportowe GOSRiT organizowane były cykliczne , ogólnodostępne zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach sportu. Skorzystało z nich blisko 100 młodych mieszkańców naszej gminy, którzy rywalizowali m in. w turniejach piłkarskich, tenisa stołowego, badmintona, torach sprawnościowych itp. W oparciu o nowy obiekt można było również skorzystać z treningów sportów walki koluchstyl. Na Sali podczas ferii zostały również zainicjowane zajęcia z Samoobrony dla kobiet oraz Aktywny Senior z LZS, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Na Sali Sportowej w Kębłowie codziennie odbywały się również mini turnieje. Największym zainteresowaniem cieszyły się tutaj turnieje piłkarskie

W sumie z całej oferty GOSRiT Luzino skorzystało blisko 500 mieszkańców naszej gminy.

Zajęcia oraz nagrody zostały dofinansowane przez Gminę Luzino.

https://www.facebook.com/OrlikLuzino/videos/258187565075684/UzpfSTkyOTk1Nzg2NzAzNDk0MDoyMzQ2NTYyMTQyMDQxMTY1/?__xts__[0]=68.ARDrZ1kmsNF9T7K97ogqRduEQHsAENZHsUx0vXt6UCq9QYK33l_jAUwyz8ViNrTXBdWm_3rafyoie56kziwSRp_FdyGqKkP3k6z8nD2jFhprGCLvBUQcmt_nlRQIHkcRjU0Pi3YFgsQhUifdjqHC7CMRbElZ7A_MS9bhmn1Y7apTt1ZvVmUO_mqq-1CfpVb-QUwNkFPP9I94I3fT5g-tdxYsIPoZJ9nsbYE9uLtSSgpSX0II1pemUb5LegsgFz_QjgbN-Ci_vg15t6UumJLbtv4hWMr51CAF2zLt5O_YeVOw4WUwpJnnHkZbWVneMkTcBAZYrbmia98GWk2kCpIZQv3Vuw&__tn__=k*F&tn-str=k*F

https://www.facebook.com/571692423306429/videos/251528922395576/?__tn__=kCH-R&eid=ARC0oir1NASRaLf94JIcOj9MA4AhUwDsOPwVeXp88DgDoIH8RJDgMA8k8Wv8PJp-uOcevFLuxyBW2zn1&hc_ref=ARS69hWgLjQ7laok1sYuQBit0ELSoeBtMPuso1AshPWzpZNcqxdb4LLdQCjaplE0EUg&__xts__[0]=68.ARCt9I1yADYq5ziXTtUjrhS-upSK6-fuqjQZFnDYcKaXKTC0hEyJOALkdNtkrgQv9Kyrp-xyziHSRvEHwn4sGfGKzKN0Bq8UK022_-FwoTnXRAuxt8TG6nOQD7ZIiYm5Xp-4MeyT0QPCiKvsYmYpZWwYI47d2c6o1QPCWBmdZdaXrvJwKnQqQOkb9qIxbGyHznDCs9Tb9Z3L0lKI9Uo1z8QiFGDYox9qYptUgXuixr-1afW6BbiO7TEsQDEx60UhyJR8khAdKV0tcbd1mmptm0gL4XNo3DG7jRYXpSUeCNG1_Ws5UpQewitfMPC5uxA9h5tpmRr1iglZtcKhn9fZaj8jyqfRsCyCIYFBjfxlp0bm72z-ar2ZwBMXCUTUneG_KkU3YZc4yUKun1z58-WOIjRDDOIV-wyEzMb0MO3njd-jhePpYwt1RaK9GwKBC5iMRvvh8gtGDOi2pDmqPQC8E8UZZDOHp50Xigg6d691lkJO2ZXZETOy7U7EWwySkg