OBOZY SPORTOWE

 

CENNIK OBOZÓW SPORTOWYCH 2022

 

Cena pobytu z pełnym wyżywieniem i korzystaniem z obiektów sportowych z podziałem na roczniki to:

 • 90 zł/ osobodzień dla dzieci rocznika 2007 i młodsi
 • 96 zł/osobodzień dla dzieci rocznika 2003-2006
 • 105 zł/osobodzień dla dzieci rocznika 1999-2002zł wyżywienie

Upusty i rabaty to:

 • Trenerzy przy grupie min. 45 osobowej ponoszą tylko koszty wyżywienia ( około 56 zł)
 • Przy grupie 60 osób kierownik nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobytem
 • Brak dodatkowych opłat za korzystanie z obiektów należących do GOSRiT Luzino.

Rezerwacji dokonać można tylko na podstawie wiadomości email, ustalenia szczegółów mogą odbyć się poprzez rozmowę telefoniczną po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji. Rezerwacje przyjmuje Kierownik obiektu i tylko takie będą formalizowane. Przy podpisaniu umowy otrzymują Państwo Regulamin z którym należy się zapoznać i go podpisać.

Przedpłaty i zaliczki:

Od dnia rezerwacji w ciągu miesiąca należy potwierdzić przyjazd podając ilość osób. Potwierdzenie wiąże się z podpisaniem umowy na miejscu przez osobę odpowiedzialną za obóz sportowy oraz wpłaty zadatku.

Zadatek to kwota w wysokości 40% kosztów pobytu wystawiona, jako faktura z dwutygodniowym terminem zapłaty. Zadatek w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi. W przypadku nie dotrzymania terminu wpłaty zadatku GOSRiT Luzino może rezerwację anulować.

Pozostałe kwota (60%) może być rozłożona w ratach według indywidualnych ustaleń, lecz musi być wpłacona gotówką najpóźniej w dniu przyjazdu.

REGULAMIN OBOZÓW SPORTOWYCH

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z pomieszczeń noclegowych oraz obiektów sportowych należących do Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki Luzino, zwanych dalej GOSRiT Luzino, podczas obozów sportowych.
 2. Organizacja obozów sportowych w GOSRiT Luzino odbywa się w okresie ferii zimowych dla woj. Pomorskiego oraz w okresie wakacyjnym (Lipiec, sierpień) dla dzieci i młodzieży.
 3. Grupy pragnąc zorganizować obóz sportowy w GOSRiT Luzino zobowiązane są we własnym zakresie do zgłoszenia obozu sportowego w Kuratorium Oświaty oraz ubezpieczenia.
 4. Grupy złożone, z co najmniej z 12 osób składają rezerwację na organizację obozu sportowego, którą należy potwierdzić w ciągu miesiąca od dnia rezerwacji nie później niż trzy tygodnie planowanym przyjazdem.
 5. Rezerwacje są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń.
 6. Po dokonaniu potwierdzenia rezerwacji sporządzana jest umowa (którą należy odebrać osobiście) na organizatora obozu sportowego oraz wystawiana faktura na wpłatę zaliczki. Dokładne koszty obozu sportowego oraz wysokość zaliczki określone są w cenniku obozów sportowych.
 7. Organizator obozu sportowego dokonując potwierdzenia rezerwacji podaje nazwę klubu osobę reprezentującą klub lub kierownika grupy wraz z adresem i nr telefonu lub adresu e-mail, ilość uczestników, czas pobytu, na który składa się: dzień i godzinę przybycia oraz dzień i godzina odjazdu.
 8. Grupy przyjeżdzające na obóz sportowy otrzymują na wyłączność szatnie z pełnym zapleczem sanitarnym oraz korzystają bezpłatnie z obiektów sportowych należących do GOSRiT Luzino.
 9. Zasady korzystania z obiektów sportowych należących do GOSRiT Luzino określają regulaminy tych obiektów.
 10. GOSRiT posiada 70 miejsc noclegowych znajdujących się w połączonym z GOSRiTem gimnazjum. W pomieszczeniach zajadają się max. 10 miejsc noclegowych. Opiekunowie grupy posiadają osobne pomieszczenie z miejscami noclegowymi.
 11. Pomieszczenia noclegowe wynajmowane są na doby rozpoczyna się od godz. 14:00 trwa do godz. 11:00 dnia następnego.
 12. W GOSRiT oraz w pomieszczeniach noclegowych obowiązuje cisza nocna od godz. 22: 30 do godz. 6:30.
 13. Na terenie GOSRiTu oraz w pomieszczeniach noclegowych obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.
 14. W pomieszczeniach noclegowych obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia sprzętu sportowego.
 15. Na początku i na końcu okresu wynajmu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pomieszczeń przez pracownika GOSRiT.
 16. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy.
 17. Użytkownicy są zobowiązani zawiadomić administrację GOSRiT o wystąpieniu szkody nie zwłocznie po jej stwierdzeniu.
 18. GOSRiT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy oraz innych rzeczy i przedmiotów wartościowych.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pomieszczeniach noclegowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pomieszczenia noclegowego.
 20. GOSRiT może odmówić przyjęcia grupę, która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin korzystania z noclegów wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub innych użytkowników albo szkodę na osobie użytkownika, pracowników obiektu lub innych osób przebywających na terenie obiektu albo też w inny sposób zakłócił spokój pobytu innych użytkowników lub funkcjonowania obiektów. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu GOSRiT ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług i nakazać natychmiastowe opuszczenie obiektów bez zwrotu opłat za pozostałe noclegi.
 21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez użytkownika wyjeżdzającej grupy w pomieszczeniach noclegowych będą odesłane na prośbę użytkownika i adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji GOSRiT przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 22. Zabrania się wprowadzania zwierząt do pomieszczeń noclegowych.
 23. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. GOSRiT nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.