Transformels z Luzina wspiera GOSRiT Luzino

Zakończył się kolejny etap modernizacji Stadionu GOSRiT Luzino. Na wielkie i nieodpłatne wsparcie, przy tej modernizacji mogliśmy liczyć ze strony firmy Transformels Roboty Ziemne Bartłomiej Formela. Warto dodać, że firma p. Bartłomieja od lat wspiera GOSRiT Luzino nie tylko przy pracach ziemnych na naszych obiektach.

W ostaniem czasie zakończona została budowa ogrodzenia boiska głównego, wraz z trybunami i piłko-chwytami na boisku treningowym w tym powiększone zostały tereny, na których odbywać się mogą treningi, naszych licznych drużyn piłkarskich. Te prace zostały wykonane ze środków Gminy Luzino oraz MSiT. Wcześniej postawiona została wiata dla spikera, którą ufundowała firma Kleba z Luzina. Ponadto została postawiona „klatka” dla kibiców gości, którą ufundował Pan Rafał Kędziora z firmy Wikęd.  Wszystkie te prace były niezbędne do weryfikacji boiska do gry na IV ligowym poziomie.