Zajęcia sportowe w sołectwach. Zapraszamy!

Ogólnodostępne zajęcia odbywają się w Wyszecinie, Robakowie (dla dzieci z Sychowa, Robakowa, Milwina i Dąbrówki), Kębłowie (dla dzieci z Zelwa, Kochanowa) Barłominie i Luzinie.
Kontakt do trenerów prowadzących zajęcia:
  • Sylwester Piątek (Barłomino – wtorek 14:30) tel.: 513151137
  • Kinga Damps (Wyszecino – piątek 13:30, Luzino czwartek 16:00 – ) tel.: 697458176
  • Paweł Hinz (Zelewo, Kochanowo – wtorek 17:00   Robakowo, Sychowo Milwino i Dąbrówka – wtorek  15:00) tel.: 512108095
  • Tomasz Joryn (Kębłowo – poniedziałek 16:15 ) tel.: 534920902
  • Maksym Graczyk (Kębłowo grupa starsza – piątek 18:45) tel.: 509786531
  • Paulina Stenka (Kębłowo, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami kickboxingu) tel.: 533978644
Zajęcia dofinansowane przez GOSRiT Luzino ze środków gminy Luzino