1 procent

procenty.png

 

Działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie: Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne od 2014 roku posiada status OPP (organizacji Pożytku Publicznego), co oznacza że jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku na cele statutowe oraz na rzecz swoich Podopiecznych.

Twój 1 % wspiera pasje Twojego dziecka.

Dzięki ubiegłorocznym wpłatom mogliśmy m in. dofinansować wyjazdy na obozy sportowe dla najuboższych dzieci, rehabilitację młodym sportowcom oraz zakupić sprzęt sportowy.

Warto dodać, że we wszystkich sekcjach naszego klubu szkolimy ponad 500 dzieci i 200 dorosłych oraz organizujemy ponad 100 imprez sportowych. Ponadto prowadzimy szeroką działalność społeczną w tym m in.: Bank Żywności, Świetlicę Środowiskową, grupy sportowo – profilaktyczne, Aktywizację społeczno – zawodową.

Zostaw swój 1 % w Luzinie, wspieraj to co lokalne. Dołącz do nas!!!

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:

płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

płatnicy podatku liniowego

ryczałtowcy

osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)

osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

a więc wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku?

Krok 1.

Oblicz podatek należny wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

Krok 2.

Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane:

Numer KRS 0000322094-

Wnioskowana kwota – kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Cel Szczegółowy na jaki chcesz przekazać swój 1% ( np. nazwa sekcji, drużyny)

Krok 3.

Złóż PIT w odpowiednim terminie, 1% podatku na konto Stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy