ŚCIEŻKA ZDROWA

Zapraszamy na Ścieżkę Zdrowia do Luzina
Wejście na Ścieżkę Zdrowia znajduję się w Luzinie od ulicy Wilczka. Przy nim można zostawić samochód na ogólnodostępnym parkingu.

Trasy spacerowo-biegowe : sosnowa 1,9 km i bukowa 3,4 km . Trasy ścieżki są wyposażone w szereg elementów do ćwiczeń ogólnorozwojowych.

W odległości 2 km od wejścia znajduję się punkt widokowy. Widok z niego rozciąga sie poprzez Charwatynię do Strzebielina).

Elementy do ćwiczeń zostały sfinansowane z projektu: ,,Rozbudowa miejscowości Luzino i Robakowo o miejsca rekreacyjno-sportowe’’. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi’’ objętego PROW na lata 2007-2013.

1.jpg12.jpg18.jpg5.jpg