KTS-K GOSRiT Luzino

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie zarządza gminnymi obiektami sportowymi, prowadzi sekcje sportowe oraz jest organizatorem licznych imprez sportowo – rekreacyjnych.

Obiekty sportowe:

– Stadion Gminny w Luzinie ul. Mickiewicza 22

– Hala Widowiskowo – Sportowa GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego. 84-242 Luzino ul. Mickiewicza 22

– Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” Luzino ul. Szkolna 17.

– Sala Sportowa GOSRiT. Luzino ul. Szkolna 17.

– Boisko Sportowe GOSRiT w Wiejska 49, 84-242 Kębłowo

Dyrektor : Piotr Klecha: p.klecha@gosrit.luzino.pl , tel.: 586780554

Główna Księgowa: Mirosława Czylkowska, tel.: 586780554

Kierownik obiektów: Sabina Rozmarynowska, tel. : 586780554, sabina.gosrit@wp.pl

Wynajem Hala GOSRiT ul. Mickiewicza 22 : Marlena Warzecha: m.warzecha@gosrit.luzino.pl

Kierownik Sali Sportowej GOSRiT ul. Szkolna 17: Paweł Hinz, Tel.: 512-108-095, p.hinz@gosrit.luzino.pl

koordynator sekcji piłkarskiej: Karol Piątek, 501 425 426 , mail: k.piatek@gosrit.luzino.pl

Organizator imprez sportowych: Paweł Radecki: p.radecki@gosrit.luzino.pl

Animator Orlik Luzino: Rafał Freitag Tel.: 530-000-777, r.freitag@gosrit.luzino.pl

Animator Orlik Kębłowo: Maksym Graczyk tel.: 509 786 531, mail: m.graczyk@gosrit.luzino.pl

Sekcje sportowe:

Wikęd Luzino IV liga :trener Tomasz Broner , mail: gosrit.luzino@pomorski-zpn.pl, kierownik drużyny: Wojciech Krasucki, tel.: 605051278, prezes Rafał Kędziora,

Wikęd II Luzino A-klasa: trener Maciej Pliński , tel.: 796349877

GOSRiT Dziewczyny II liga: trener: Sylwester Piątek, tel: 513-151-137, s.piatek@gosrit.luzino.pl, II trener: Adam Olejniczak, mail: a.olejniczak@gosrit.luzino.pl

GOSRiT Luzino 1 Wojewódzka Liga JA: Michał Dąbrowski Tel: 506 662 188

GOSRiT „Kleba” Luzino rocznik 2004: trener: Grzegorz Semak, Tel.: 605 764 000, g.semak@gosrit.luzino.pl,

GOSRiT el professional Luzino 2005/06 I Liga Wojewódzka JB: I Trener Karol Piątek: 501 425 426 k.piatek@gosrit.luzino.pl,

GOSRiT Luzino 2006: Paweł Buzała tel.: 502 149 817, mail: Paweł Buzała pawelbuzala24@gmail.com

GOSRiT II Luzino 2007: trener: Piotr Jasielski, tel: 794700154, p.jasielski@gosrit.luzino.pl

GOSRiT Luzino 2008: trener: Maksym Graczyk tel.: 509 786 531, mail: m.graczyk@gosrit.luzino.pl

GOSRiT Luzino 2009/10: trener  Paweł Radecki, tel.: 501104483, mail.: p.radecki@gosrit.luzino.pl

GOSRiT Dziewczyny juniorki : trener  Adam Olejniczak, tel.: 508 906 162mail: a.olejniczak@gosrit.luzino.pl

GOSRiT Luzino, sekcja kickboxingu: Rafał Karcz 695650914, rafal.karcz@sportwejherowo.pl , http://www.kickboxing-luzino.pl/

GOSRiT Luzino Sekcja tenisa stołowego , IV liga i I liga kobiet-Waldemar Plotka Tel: 668-817-097, ts.plotka@gmail.com

GOSRiT Luzino Sekcja sztuk walki koluchstyl, Rafał Freitag Tel.: 530-000-777, r.freitag@gosrit.luzino.pl

GOSRiT Robakowo: trener Paweł Hinz, Tel.: 512-108-095, p.hinz@gosrit.luzino.pl,

GOSRiT Barłomino: trener Sylwester Piątek, tel: 513-151-137, s.piatek@gosrit.luzino.pl

GOSRiT Wyszecino: trener Kinga Damps, mail.: k.damps@gosrit.luzino.pl

GOSRiT Zelewo: trener Paweł Hinz, Tel.: 512-108-095, p.hinz@gosrit.luzino.pl,

GOSRiT Kochanowo trener Paweł Hinz, Tel.: 512-108-095, p.hinz@gosrit.luzino.pl

Najważniejsze imprezy sportowe:

– Międzynarodowe Turnieje Kaszub Cup w halowa piłkę nożną: https://www.facebook.com/kaszubcup

– Turnieje Nadzieje Polskiej Piłki im. Marszałka Macieja Płażyńskiego: https://www.facebook.com/kaszubcup/photos/a.1051962124823060/3041823135836939/

– Kaszubska Paraolimpiada: http://www.skrzydloaniola.luzino.pl/2018/06/11/x-kaszubska-paraolimpiada-juz-za-nami/

– Wakacyjna Liga Piłki Nożnej w Kębłowie: https://www.facebook.com/wakacyjnaligakeblowo/

– MTB Pomerania: http://mtbpomerania.pl/edycje/edycja-luzino/

– Pomerania Trail: https://www.facebook.com/PomeraniaTrail/

– Sportowa Spartakiada Przedszkolaków

– Luzińska Liga Halowa : https://www.facebook.com/LLH20192020/

– Luzińska Liga Sołecka LZS: https://www.facebook.com/luzinskaligasoleckaLZS/

– Biegi Po Zdrowie: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=571692423306429&set=a.1010532196089114

– Widły Cup dla „Dzikich Drużyn”: http://gosrit.luzino.pl/uwolnij-pilke-widly-cup-turniej-dzikich-druzyn-wygrywa-fc-sportowcy-luzino/

– Bieg Luzińska Dziesiątka: https://www.facebook.com/luzinskadziesiatka/

Organizator imprez sportowych, Paweł Radecki: Paweł Radecki, tel.: 501104483, mail.: p.radecki@gosrit.luzino.pl

Najważniejsze  projekty sportowe :

Piłkarska Przyszłość z Lotosem. Koordynator  projektu „Piłkarska Przyszłość z Lotosem”: a.olejniczak@gosrit.luzino.pl

Wiodące Ludowe Zespoły Sportowe. Kontakt: Paweł Radecki: p.radecki@gosrit.luzino.pl

Aktywny Senior LZS: Rafał Freitag Tel.: 530-000-777, r.freitag@gosrit.luzino.pl

Certyfikacja Szkółek Piłkarskich PZPN: Kontakt: Paweł Radecki: p.radecki@gosrit.luzino.pl

Luzińska Liga Sołecka : organizator Witold Dąbrowski, tel.: 600906915

Członkostwo:

– Pomorskie Zrzeszenie LZS

– Pomorski ZPN

– Polski Związek Kickboxingu

– Polski związek Tenisa Stołowego

– Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga”

Dane do FV:

Nabywca: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino NIP: 588-208-20-59

Odbiorca: Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Krokowej o/Luzino 44 8349 0002 0016 2229 3000 0010

Tel.: 58 678 05 54

Mail.: p.klecha@gosrit.luzino.pl

 

Klub sportowy:

KTS-K GOSRiT Luzino

Rok założenia: 2007

Barwy klubowe: biało -czerwono – niebieskie

Tel/fax : 058/678-05-54

Siedziba: 84-242 Luzino, ul. Mickiewicza 22

e-mail : gosrit.luzino@pomorski-zpn.pl

www.gosrit.luzino.pl

https://www.facebook.com/ktskgoritluzino?ref=profile

Stowarzyszenie działające przy GOSRiT Luzino:

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne

84-242 Luzino ul. Mickiewicza 22

www.kts-k.e-luzino.pl

NIP 5882302124 , REGON 220733519, KRS 0000322094

Numer konta bankowego: PKO BP 27 1020 4649 0000 7202 0106 4336

Zarząd Stowarzyszenia Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne:

Piotr Klecha – Prezes Zarządu, Tel.: 503537930, p.klecha@gosrit.luzino.pl

Rafał Kędziora – Wiceprezes

Paweł Radecki – Sekretarz. Tel.: 501 104 483, p.radecki@gosrit.luzino.pl

Paweł Hinz – Członek Zarządu tel. 512 108 095 p.hinz@gosrit.luzino.pl

Najważniejsze projekty społeczne:

– Aktywizacja Społeczno – Zawodowa 611

– Aktywizacja Społeczno – zawodowa 622

– Erasmus Sport +

– Bank Żywności

– Klub Seniora

Luzińska Liga Sołecka LZS: organizator Witold Dąbrowski

LZS Błyskawica  Luzino – kierownik Zbigniew Tobias

LZS Trak Barłomino – kierownik Mirosław Joskowski

LZS Suchocki  Zelewo– kierownik Daniel Bujak

Cyklopy Wyszecino – Waldemar Formela

Sołecka Milwino- kierownik Wacław Żywicki

LZS Kębłowo– Jarosław Raif

Sołecka Kochanowo– kierownik Wiesław Konkol