Kontakt

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
Siedziba:
Hala Widowiskowo-Sportowa im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
ul. A. Mickiewicza 22
84-242 Luzino
Tel./fax 58/6780554

Dyrektor
Piotr Klecha
tel./fax (058)678-05-54
e-mail: p_klecha_gosrit@luzino.pl

Główna Księgowa
Mirosława Czylkowska
Tel./fax (058)678-05-54

Kierownik – gospodarz obiektu
Sabina Rozmarynowska
tel./fax (058)678-05-54
e-mail: sabina.gosrit@wp.pl

Samodzielny Referent
Anita Richert
tel./fax (058)678-05-54
e-mail: a.rychert@gosrit.luzino.pl

Instruktor sportu
Paweł Radecki
tel.: 501 104 483
fax (058)678-05-54
email: p.radecki@gosrit.luzino.pl

Siłownia: tel./fax (058)678-05-54
a.rychert@gosrit.luzino.pl

Orlik Luzino:
Rafał Freitag tel.: 530-000-777
e-mail: r.freitag@gosrit.luzino.pl

Boisko Kębłowo:
Paweł Hinz, tel.: 512-108-095,
e-mail: p.hinz@gosrit.luzino.pl

NIP 588-20-70-429 , REGON 192991177
Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Krokowej o/Luzino 44 8349 0002 0016 2229 3000 0010