Kontakt

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

Siedziba:

Hala Widowiskowo-Sportowa GOSRiT  im. Marszałka Macieja Płażyńskiego

A. Mickiewicza 22

84-242 Luzino

Tel./fax 58/6780554

Dyrektor

Piotr Klecha

Tel. : 503537930

e-mail:  p.klecha@gosrit.luzino.pl

Główna Księgowa

Mirosława Czylkowska

Tel./fax (058)678-05-54

Kierownik – gospodarz obiektu

Sabina Rozmarynowska

tel./fax (058)678-05-54

e-mail: sabina.gosrit@wp.pl

Wynajem Hali GOSRiT, ul. Mickiewicza 22

Marlena Warzecha

tel./fax (058)678-05-54

e-mail.: m.warzecha@gosrit.luzino.pl

Samodzielny referent:

Lucyna Mach

tel./fax (058)678-05-54

email: l.mach@gosrit.luzino.pl

Pracownik biura:

Monika Drabik

tel./fax (058)678-05-54

e-mail:  m.drabik@gosrit.luzino.pl

Pracownik biura:

Anita Rychert

tel./fax (058)678-05-54

e-mail.: a.rychert@gosrit.luzino.pl

Instruktor sportu, organizator imprez :

Paweł Radecki

tel.: 501 104 483

fax (058)678-05-54

email: p.radecki@gosrit.luzino.pl

Orlik Luzino:

Rafał Freitag tel.: 530-000-777

e-mail: r.freitag@gosrit.luzino.pl

Boisko Kębłowo:

Maksym Graczyk

e-mail: m.graczyk@gosrit.luzino.pl

Sala Sportowa GOSRiT ul. Szkolna 17

Kierownik Sali: Paweł Hinz

Tel.: 512108095

e-mail.: p.hinz@gosrit.luzino.pl

koordynator sekcji piłkarskiej

 Karol Piątek,

Tel.: 501 425 426 ,

mail: k.piatek@gosrit.luzino.pl

NIP 588-20-70-429 , REGON 192991177

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Krokowej o/Luzino 44 8349 0002 0016 2229 3000 0010

Dyrektor : Piotr Klecha: p.klecha@gosrit.luzino.pl , tel.: 586780554

Główna Księgowa: Mirosława Czylkowska, tel.: 586780554

Kierownik obiektów  : Sabina Rozmarynowska, tel. : 586780554, sabina.gosrit@wp.pl

Wynajem Hala GOSRiT ul. Mickiewicza 22 : Marlena Warzecha: m.warzecha@gosrit.luzino.pl

Kierownik Sali Sportowej GOSRiT ul. Szkolna 17: Paweł Hinz Paweł Hinz, Tel.: 512-108-095, p.hinz@gosrit.luzino.pl

Organizator imprez sportowych: Paweł Radecki: p.radecki@gosrit.luzino.pl

Animator Orlik Luzino : Rafał Freitag Tel.: 530-000-777, r.freitag@gosrit.luzino.pl

Animator Orlik Kębłowo : Maksym Graczyk tel.: 509 786 531, mail: m.graczyk@gosrit.luzino.pl