Kontakt

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

Siedziba:

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Marszałka Macieja Płażyńskiego

A. Mickiewicza 22

84-242 Luzino

Tel./fax 58/6780554

Dyrektor

Piotr Klecha

tel./fax (058)678-05-54

e-mail:  p.klecha@gosrit.luzino.pl

Główna Księgowa

Mirosława Czylkowska

Tel./fax (058)678-05-54

Kierownik – gospodarz obiektu

Sabina Rozmarynowska

tel./fax (058)678-05-54

e-mail: sabina.gosrit@wp.pl

Samodzielny referent:

Lucyna Mach

tel./fax (058)678-05-54

email: l.mach@gosrit.luzino.pl

Pracownik biura:

Monika Drabik

tel./fax (058)678-05-54

e-mail:  m.drabik@gosrit.luzino.pl

Instruktor sportu:

Paweł Radecki

tel.: 501 104 483

fax (058)678-05-54

email: p.radecki@gosrit.luzino.pl

Siłownia: tel./fax (058)678-05-54

e-mail: monikadrabik006@gmail.com

Orlik Luzino:

Rafał Freitag tel.: 530-000-777

e-mail: r.freitag@gosrit.luzino.pl

Boisko Kębłowo:

Paweł Hinz, tel.: 512-108-095,

e-mail: p.hinz@gosrit.luzino.pl

NIP 588-20-70-429 , REGON 192991177

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Krokowej o/Luzino 44 8349 0002 0016 2229 3000 0010