Kontakt

Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie

 

Siedziba

Hala Widowiskowo-Sportowa GOSRiT im. Marszałka Macieja Płażyńskiego

A. Mickiewicza 22

84-242 Luzino

Tel./fax 58/6780554

 

Dyrektor

Piotr Klecha

Tel. : 503537930

e-mail: p.klecha@gosrit.luzino.pl

 

Główna Księgowa

Lucyna Mach

tel./fax (058)678-05-54 wew. 1

email: l.mach@gosrit.luzino.pl

 

Kierownik – gospodarz obiektu

Hala GOSRiT ul. Mickiewicza 22

Sabina Rozmarynowska

tel./fax (058)678-05-54 wew. 2

e-mail: sabina.gosrit@wp.pl

 

Wynajem Hali GOSRiT, ul. Mickiewicza 22

Marlena Warzecha

tel./fax (058)678-05-54 wew. 2

e-mail.: m.warzecha@gosrit.luzino.pl

 

Referent:

Monika Kołodziejska

tel./fax (058)678-05-54

e-mail: m.drabik@gosrit.luzino.pl

 

Referent:

Paulina Kunz

tel./fax (058) 678-05-54 wew. 4

e-mail: p.kunz@gosrit.luzino.pl

 

Referent:

Paulina Lewandowska

tel./fax (058) 678-05-54 wew. 4

e-mail: p.lewandowska@gosrit.luzino.pl

 

Kierownik Sali Sportowej GOSRiT ul. Szkolna 17

Paweł Radecki

tel.: 501 104 483

fax (058)678-05-54

email: p.radecki@gosrit.luzino.pl

 

Orlik Luzino

Rafał Freitag tel.: 530-000-777

e-mail: r.freitag@gosrit.luzino.pl

 

Boisko Kębłowo

Adam Olejniczak

e-mail: a.olejniczak@gosrit.luzino.pl

tel.: 508-906-162

 

 koordynator ds. organizacji sportu

Maksym Graczyk tel.:

509 786 531,

mail: m.graczyk@gosrit.luzino.pl

 

Dane Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie
Nabywca: Gmina Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino NIP: 588-208-20-59
Odbiorca: Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki, ul. Mickiewicza 22, 84-242 Luzino
Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Krokowej o/Luzino 44 8349 0002 0016 2229 3000 0010