Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dofinansował KTS-K

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje, iż został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa pomorskiego w roku 2019 w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach tej dotacji działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne otrzymało dotacje na zajęcia sportowe, które odbywają się na terenie sołectw gminy Luzino.