GOSRiT Wyszecino – super zabawa i świetna frekwencja

Dzięki dofinansowaniu gminy Luzino od kwietnia br. na boisku w Wyszecinie we współpracy Stowarzyszenia Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne i GOSRiT Luzino, powstała kolejna grupa sportowa. Uczniowie tamtejszej szkoły mają możliwość pod okiem profesjonalnego trenera rozwijać swoją sportową pasję . Ponadto najzdolniejsi z nich zapraszani są na zajęcia do profesjonalnych sekcji GOSRiT Luzino. To kolejna grupa nie rozgrywkowa działająca na terenie naszej gminy. Podobne zajęcia oprócz Wyszecina odbywają się jeszcze w Barłominie, Zelewie, Kębłowie, Luzinie 3 grupy oraz Sychowie gdzie uczestniczą młodzi mieszkańcy tego sołectwa oraz Milwina, Robakowa i Dąbrówki.

Warto dodać, że obecnie we wszystkich grupach sportowcach oraz sekcjach  i drużynach GOSRiT Luzino swoją pasje sportowa realizuje blisko 550 dzieci oraz 200 dorosłych

 

Zajęcia w Wyszecinie prowadzi była zawodniczka  GOSRiT Luzino Kinga Damps, która co warto podkreślić jest również sędziną piłkarską

 

Kilka słów o zajęciach w Wyszecinie: „Na zajęcia przybywa liczna grupa dzieci z Wyszecina oraz Tępcza. Systematycznie przychodzi 25 osób w tym 8 dziewcząt i 17 chłopców. Zajęcia odbywają się w każdą środę o godzinie 14:00 na boisku w Wyszecinie. Młodzież wykazuje bardzo duże zaangażowanie podczas zajęć, przykładając się do wykonywania ćwiczeń kształtujące młodego piłkarza/piłkarki. Realizowane są gry i zabawy z wykorzystaniem elementów piłki nożnej. Uśmiech z twarzy tych młodych uczniów nie schodzi im z twarzy jak widać z resztą na zdjęciach.”

 

Serdecznie zapraszamy na wszystkie zajęcia organizowane na terenie naszej gminy przez GOSRiT Luzino, informację o nich można uzyskać na: www.gosrit.luzino.pl